Университета в Нагасаки, Япония обявява прием на кандидатури по Програма за обмен на студенти за пролетта на 2015 г.

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти, Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че Университета в Нагасаки, Япония обявява прием на кандидатури по Програма за обмен на студенти за пролетта на 2015 г.

За повече подробности, моля посетете:http://www.nagasaki-u.ac.jp/ryugaku/e/pis/syurui_4.html

Срокът за подаване на кандидатурите е 20 ноември 2014 г.По препоръка на Университета в Нагасаки сканирани копия на кандидатурите трябва да им бъдат изпратени 3 дни предварително, за да бъдат проверени и коригирани преди подаването им.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД