Университетът на Източна Англия (УИА) обявява 1 позиция за доктoрантура с продължителност 3 години

Уважаеми студенти и възпитаници на МУ – Пловдив,

Отдел „Международно сътрудничество” желае да Ви информира, че Университетът на Източна Англия (УИА) обявява 1 позиция за доктoрантура с продължителност 3 години.

Позицията е подходяща за химици, биохимици и фармацевти.

Линк към обявата:
https://euraxess.ec.europa.eu

Краен срок за кандидатстване: 30 януари 2020 г.

С уважение,
Отдел „Международно сътрудничество”