Университетът на Любляна организира повече от 20 летни училища през 2021 г.

Уважаеми студенти,

Университетът на Любляна организира повече от 20 летни училища през 2021 г.
Повече информация и списък с летните училища, може да намерите на: https://www.uni-lj.si/study/summerschools

За обменни студенти по програма “Еразъм+” и CEEPUS на 10 май 2021 г. започва училище в областта на здраве и околна среда на тема „Hazardous Substances“.
В областта на медицината на 30 юни започва онлайн лятно училище „Palliative Care – interdisciplinary approach“, което е подходящо за студенти по медицина, здравеопазване, сестрински грижи и т.н.

Отдел МСПД очаква информация при участие на студенти от МУ-Пловдив.
Проф. д-р Диляна Вичева. Дм
Зам.-ректор МСПД