Университетът в Монс (Белгия) и Университетската агенция на франкофонията AUF ще отличат с Наградата „Луи Д’Ено“ (Prix Louis D’Hainaut) най-добрата дисертация от областта на образователните технологии.

Университетът в Монс (Белгия) и Университетската агенция на франкофонията AUF ще отличат с Наградата „Луи Д’Ено“ (Prix Louis D’Hainaut) най-добрата дисертация от областта на образователните технологии.

Краен срок за подаване на предложенията: 01.02.2019 г.

Информация