Viena.1

Университетът във Виена предоставя възможности за участие в летни и зимни училища за студенти през академичната 2019-2020