Университетската агенция на франкофонията (AUF) организира Годишна научна конференция 2018 „Висше образование и политики за обществено здраве“.

Университетската агенция на франкофонията (AUF) организира Годишна научна конференция 2018 „Висше образование и политики за обществено здраве“.

Конференцията ще се проведе в Брюкселския свободен университет на 6 и 7 ноември 2018 г.

Информация