Университетската агенция на франкофонията (AUF) е разработила платформата RaccourSci, която подпомага преподаватели и изследователи в представянето им пред широка публика

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Университетската агенция на франкофонията (AUF) е разработила платформата RaccourSci, която подпомага преподаватели и изследователи в представянето им пред широка публика.

При интерес следвайте линковете:
• 30 септември 2020г. от 16.00 до 17.00ч. Rejoindre la réunion Microsoft Teams

• 1 октомври 2020г. от 17.00ч. до 18.00ч. Rejoindre la réunion Microsoft Teams

С уважение,
ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА, ДМ
ЗАМ.-РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ