агенция на франкофонията (AUF)

Университетската агенция на франкофонията (AUF) е разработила платформата RaccourSci, която подпомага преподаватели и изследователи в представянето им пред широка публика