Университетската агенция на франкофонията провежда допитване до всички свои членове

Уважаеми студенти и докторанти,

Университетската агенция на франкофонията провежда допитване до всички свои членове, 1007 академични институции от 119 държави, относно нагласите, нуждите и очакванията на студенти, докторанти и преподаватели по отношение на дейностите на тази световна университетска мрежа.
Ще Ви бъдем признателни, ако отделите време да последвате връзката по-долу и да попълните анкетата (на френски или английски език). Вашите идеи, дух и конструктивизъм ще бъдат водещи при изработването на Стратегията 2021-2025 за приоритетите в бъдещата дейност на Агенцията.

https://enquetes.auf.org/588946?fbclid=IwAR3F1z4iF29AUeOWn2mvSvqiZeeaiLmqODoQZFbtR5ctkypqcom20FL2S8E

проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД

Университетската агенция на франкофонията AUF открива процедура за кандидатстване за докторантски и постдокторантски стипендии на румънското правителство по програмата „Йожен Йонеско“

Университетската агенция на франкофонията AUF открива процедура за кандидатстване за докторантски и постдокторантски стипендии на румънското правителство по програмата „Йожен Йонеско“.

Стипендиите включват : месечна сума (1000 € за постдокторанти, 800 € за докторанти); пътни разходи; медицинска застраховка; разходи за лабораторна работа в приемащата институция.

Могат да кандидатстват докторанти, владеещи френски език (ниво В2) < 40 г., както и преподаватели и/или изследователи с докторска степен, владеещи френски език (ниво В2) < 47 г.

Срок за подаване на кандидатурите : 4 ноември 2018 г.

Продължителност : 3 месеца, в периода от 1 март до 31 юли 2019 г.

Подробна информация