Университетската агенция на франкофонията AUF открива процедура за кандидатстване за финансиране на студентски стажове с продължителност 1 до 3 месеца

Университетската агенция на франкофонията AUF открива процедура за кандидатстване за финансиране на студентски стажове с продължителност 1 до 3 месеца (в периода 15 април – 17 декември 2021 г.). Стажовете трябва да са включени в академичната програма за обучение по съответната специалност. Необходимо е кандидатите да владеят френски език на ниво най-малко В1 и да са получили предварителното съгласие на приемащата институция.

Документите се подават само по електронен път чрез платформата http://formulaires.auf.org/.

Поканата е отворена от 22 януари до 22 март 2021 г. Резултатите ще бъдат обявени на 1 април 2021 г.

За допълнителна информация относно регламента, условията и документите за кандидатстване, посетете сайта на AUF: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2021-mobilites-de-stage-professionnel/