studentski praktiki AUF

Университетската агенция на франкофонията AUF открива процедура за кандидатстване за   финансиране на студентски стажове с продължителност 1 до 3 месеца