Университетската франкофонска агенция (AUF) обявява покана за кандидатстване за академична или научна мобилност

Уважаеми колеги,

Университетската франкофонска агенция (AUF) обявява покана за кандидатстване за академична или научна мобилност с продължителност от 1 до 3 месеца в периода 1 януари – 30 юни 2016 г. Ще се финансират мобилности на студенти или докторанти във финален етап от разработване на магистърски или докторски тези.

За подробна информация посетете   https://www.auf.org/appels-offre/allocations-pour-des-mobilites-internationales-de-/

Документите се подават по електронен път  до 16 ноември 2015 г. на адрес: http://formulaires.auf.org/ : Appels d’offres en cours – MOBILITÉS INTERNATIONALES DE STAGE ACADÉMIQUE 2015 (Europe centrale et orientale).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД