Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират за дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа” и конкурсите, отворени на 12 май 2022 г.

Уважаеми колеги,

Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират за дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа” и конкурсите, отворени на 12 май 2022 г.:

1. конкурс за схемата Postdoctoral Fellowships – краен срок: 14 септември 2022 г. и
2. конкурс за схемата Doctoral Networks – краен срок: 15 ноември 2022 г.,

Национални контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт Европа“ към Българската академия на науките предлагат съдействие за търсене на партньори (за докторантските мрежи) и изготвяне на заявления за интерес от организации-домакини (за постдокторските стипендии), както и правят безплатен преглед на готови предложения (pre-screening). При интерес може да се свържете с тях на: tchouprenska@cu.bas.bg и m.glavcheva@mon.bg

Имате възможност да се регистрирате и направите свой профил на платформата за търсене на партньори/организации-домакини по Мария Кюри: https://msca.b2match.io/, разработена в рамките на проект MSCA-NET и създадена, за да улесни сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователи; да организирате двустранни, дори многостранни срещи за подготовка на успешни проекти по Мария Кюри.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД