Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират за предстоящи научни конференции в град Бургас

Уважаеми колеги,

Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират за поканата Фондация „Наука и образование“ за предстоящи научни конференции в град Бургас, както следва:

Земеделие и храни, 10-та международна ежегодна юбилейна конференция, 16-19 август;

Екология и безопасност, 31-ва международна ежегодна конференция, 16-19 август;

Образование, изследвания и развитие, 13-та международна ежегодна конференция, 25-28 август;

Език, личност и общество, 16-та международна ежегодна конференция, 25-28 август.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД