University Days на Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Уважаеми представители на Академичния състав,
Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира за получена покана от Asfendiyarov Kazakh National Medical University за участие в програма University Days на 18 и 19 май 2017 г.

Конференцията обхваща сферата на професионалнo-педагогическата компетентност на преподавателя, научно-практически методи за модернизацията на фармацията в Казахстан, иновации в медицината, развитие на Общественото здраве в Казахстан, медицинското образование и много други.

В рамките на програмата ще се проведе и международен конгрес по дентална медицина и 3-то лятно училище по ревматология.
Повече информация за темите на конференцията и за контакти с организаторите може да намерите в приложения файл.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД