Официално откриване на университетски информационен център – МУ – Пловдив

Официално откриване на университетски информационен център - МУ - Пловдив

Официално откриване на университетски информационен център – МУ – Пловдив