Изложба „Болести и лечение през вековете“

05
март
2020г.

Изложбата „Болести и лечение през вековете“ ще бъде експонирана във Фоайето на Студентския информационен център на МУ – Пловдив. Официално откриване на 5 март от 12 ч.

Куратор на изложбата е д-р Мария Христова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН. Изложбата гостува със съдействието на Музея на медицината и Експертния съвет за КСД на МУ – Пловдив и ще бъде част от богатата културна и научна програма за юбилейната за Университета 2020 г.