Пулсът на Париж – фотографска изложба

1
октомври
2020г.