Спешна Токсикология в клинични сценарии: Остра интоксикация с трициклични антидепресанти.

Спешна Токсикология в клинични сценарии: Остри интоксикации с Въглероден окис – CO.

Спешна Токсикология в клинични сценарии: Остра интоксикация с бензодиазепини.

Спешна Токсикология в клинични сценарии: Интоксикации с етилов алкохол- остри и хронични.

Спешна Токсикология в клинични сценарии: Остри интоксикации с психотропни лекарствени средства.

Спешна Токсикология в клинични сценарии: Остра интоксикация с бензодиазепини.