Вземане на вагинален и цервикален секрет за цитологично и микробиологично изследване

Вземане на вагинален и цервикален секрет за цитологично и микробиологично изследване.

Вземане на вагинален и цервикален секрет за цитологично и микробиологично изследване.