Резюмета на публикациите на Д-р Петър Антонов, на български и английски език