УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ И СПЕЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСТКИ СТИПЕНДИИ ” –ІІІ ФАЗА ПО ОП ”РАВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ И СПЕЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ПО ПРОЕКТ

„СТУДЕНТСТКИ СТИПЕНДИИ ” –ІІІ ФАЗА

ПО ОП ”РАВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,

СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

 

Кампанията по прием на документи започва на 01.04.2013 г. и завършва на 30.04.2013 г.