Успехи на студентите от МУ – Пловдив

Стипендии „Готови за успех“

„Готови за успех“ е програма на фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак” от 2006 година. Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти.

Подкрепят се млади хора, без един или двама родители, които имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни.

Чрез тази програма стипендиантите не само имат възможност да продължат образованието си, но и да получат подкрепа за старт в кариерата си и да се запознаят с водещи работодатели.

Станаха вече известни стипендиантите на програма „Готови за успех” за академичната 2017/2018 година.

От всички 52 висши училища в България стипендии получават 88 студенти, от които 8 са от Медицински университет – Пловдив:

1. Виктор Гарабитов, сп. Медицина, II курс
2. Георги Нанов, сп. Медицина, III курс
3. Елица Енчева, сп. Фармация, II курс
4. Монира Абухалауа, сп. Медицина, III курс
5. Нешка Йончева, сп. Дентална медицина, V курс
6. Петър Гаров, сп. Медицина, III курс
7. Радинела Аладжова, сп. Фармация, I курс
8. Ирен Мешинева, сп. Медицина, I курс
От медицинските университети в страната най-много стипендианти по програма „Готови за успех“ са от МУ – Пловдив (8), следвани от МУ – София (4).


Стипендии „Гипсън“


Началото е поставено през 2004 г., когато американският филантроп и дарител Робърт Гипсън и неговата съпруга Нели Гипсън пристигат в България с желание да помогнат в областта на образованието. Инициативата е на Нели Лозанова, която е омъжена за Робърт Гипсън, бизнесмен и човек със специално отношение към младите хора и тяхното образование.
За да завърши своето образование като студент, Гипсън е получил подкрепата на частни дарители и никога не забравя значението на този жест.
Всяка академична година Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с Американската фондация за България със седалище в Ню Йорк връчва стипендии на студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности.
Известни са вече имената на студентите първокурсници, спечелили стипендия „Гипсън“ за академичната 2017/2018 г. Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията. Водещ критерий и тук е високият успех.
От всички 52 висши училища в България стипендии получават 26 студенти, от които 5 са от Медицинския университет – Пловдив:
1. Бекир Муксин, сп. Медицина
2. Рени Шентова, сп. Медицина
3. Севги Топалова, сп. Рехабилитатор
4. Стоянка Христева, сп. Медицина
5. Цветина Цонева, сп. Дентална медицина
Честито на всички студенти от МУ – Пловдив, спечелили тези стипендии!
Бъдете все така любознателни, търсещи и можещи! Ние се гордеем с Вас!