Успешен старт на кандидатстудентските изпити в МУ – Пловдив

Стартираха кандидатстудентските изпити за прием в Медицински университет – Пловдив.

Първият изпит днес беше по етика за бакалаври и професионални бакалаври за специалностите, изучавани в Медицински колеж и за специалностите медицински сестри и акушерки във Факултета по обществено здраве. Изпитът се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки съгласно заповедите и разпорежданията на Министъра на Здравеопазването и утвърдените противоепидемични мерки на МУ – Пловдив.

Кандидат-студентите бяха разпределени в 12 аудитории, което позволи да се спази необходимата дистанция. Всички носеха маски, а Университетът беше осигурил дезинфектанти, които задължително се използваха при влизане в залите.

Явиха се 554 кандидат-студенти (105 мъже и 449 жени) за около 270 места държавна поръчка, което е доказателство, че въпреки усложнената обстановка от COVID-19 младите хора няма да спрат развитието си и ще следват мечтите си.

От името на ръководството на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Ани Белчева – зам.-ректор по учебна дейност, поздрави кандидат-студентите за желанието им да станат част от академичната общност на Университета и им пожела успех.

На 7 юли е изпитът по социална медицина и организация на здравеопазването за специалността Управление на здравните грижи.
На 9 юли е изпитът по биология и химия за магистърските програми. Тази година кандидат-студентите, които ще положат този изпит са 1346 (412 мъже и 934 жени). Те ще се борят за 634 места държавна поръчка, което на практика значи 4:1.

Кандидатстудентската кампания ще приключи на 13 юли с последния изпит по скулптиране.

Ръководството на Медицински университет – Пловдив благодари на всички кандидат-студенти за избора, който са направили и се надява, че най-добрите достойно ще продължат 75-годишните традиции на висшето училище!