Image2

Успешен старт на кандидатстудентските изпити в МУ - Пловдив