Успешна работа с руски университети по проекти

Началото на 2019 г. ще отбележи успешното приключване на важен етап от сътрудничеството на Медицински университет – Пловдив с Томски държавен университет, Русия.

В края на 2017 г. се проведоха първите мобилности, финансирани по програма „Еразъм+“. Тогава на МУ – Пловдив гостуваха проф. д-р Юрий Кистенев, и.д. зам.-ректор по изследователската дейност и проф. д-р Виктор Черепанов.

Те бяха последвани от изходящи мобилности на представителите от българска страна: проф. д-р Донка Димитрова, зам.-декан по КА, ФОЗ, доц. д-р Тодор Стоев и Славея Горанова, експерт МСПД, както и от входящите мобилности на проф. д-р Сергей Кулков и руските студенти Виталий Невежин и Владислав Романчук.

За първото тримесечие 2019 г. е запланувана и последната мобилност от цикъла, тази на проф. д-р Денис Вражнов.

Във връзка с високата резултатност от така финансираните мобилности (включваща публикуването на статия, документираща обмяната на опит и представляваща и подобен обмен), както и успешно приключил международен проект BIHSENA с участието на двата университета, МУ – Пловдив разшири обхвата на сътрудничеството си със сибирски партньори, като сключи договор за сътрудничество със Сибирския държавен медицински университет.

Така следващата година се очертава ключова за осъществяването на нови съвместни проекти вече с два университета в гр. Томск, Русия. Ще бъдат сключени повече на брой проекти, обхващащи различни области (медицина, обществено здраве, фармакология),.