Успешни управленски решения по време на криза


В разгара на COVID-19 кризата Европейската комисия представи програма за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост, като в нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията и за преквалифициране, които да бъдат постигнати през следващите 5 години.
За да отговори на предизвикателствата пред пазара на труда, Медицински Университет – Пловдив лицензира към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) свой собствен Център по професионално обучение (ЦПО), а Ректорът на Университета проф. д-р Мариана Мурджева посочи развитието на Центъра като една от приоритетните цели в своята мандатна програма.

В края на настоящата учебна година екипът на Центъра, оглавяван от доц. Георги Томов, докладва, че обучението в ЦПО е вече факт, като по професията „Асистент на лекаря по дентална медицина“ към момента се обучават максималният възможен брой курсисти. Доц. Томов допълни, че спъсъкът на чакащите е голям и че за януари е обявено началото на нов курс.

Професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ е сравнително нова за България, но не и за света. Тя запълва празнината от прекратяването обучението на стоматологични сестри и повишава ефективността на работа в сферата на денталната медицина. Завършилите обучението могат да работят като асистенти на зъболекаря във факултетите по дентална медицина, в дентални клиники и кабинети.