Успешно партньорство между МУ – Пловдив и BERLIN-CHEMIE

За втора поредна година в Дните на медицинската наука бе проведен интердисциплинарен научен колегиум – още една проява на успешното партньорство между Медицински университет – Пловдив и Берлин – Хеми, международна фармацевтична научноизследователска компания.

Проф. Сарафян откри форума и пожела успех на участниците в него. Тя изрази увереност, че интердисциплинарният колегиум ще обогати познанията на всички и ще направи нов прочит на известни вече проблеми.

Разглежданите теми бяха в областта на кардиологията и ендокринологията. Гордост предизвика фактът, че лекторите в тази научна проява са възпитаници или преподаватели на Университета. В своята професионална кариера те са се наложили като прекрасни клиницисти и много добри изследователи.

Проф. Сарафян благодари на всички лектори и участници, като изрази увереност, че партньорството с Берлин – Хеми ще продължи да е все така успешно и в бъдеще. Засиленият интерес към научните проекти очертава още един възможен аспект на сътрудничеството – в подкрепа на млади учени или студенти от Медицински университет – Пловдив или в отпускане на стипендии за млади клиницисти или изследователи.