29_06_2021_img03

Успешно представяне на МУ-Пловдив на Българските фармацевтични дни 2021