all1

Успешно представяне на МУ-Пловдив на Българските фармацевтични дни 2021