Успешно представяне на наш студент в международна конференция

Пламен Пенчев е студент от 3 курс, специалност „медицина“ в Медицински университет – Пловдив. Той е един от участниците в международната конференция на студенти по медицина в гр. Краков, Полша (International Medical Student’s Conference), провела се от 13 до 15 април 2023 г.

Сред 10-те одобрени за постерната case report сесия е и нашият студент Пламен Пенчев.

Докладът, който той презентира е: Differential diagnosis of the lumbar disc herniation – the role of clinical exam in the decision making: case series and literature review (Диференциална диагноза на лумбалната дискова херния – ролята на физикалния преглед във взимането на решения: клинични случаи и литературен обзор).

Представените от Пламен Пенчев случаи са от практиката на д-р Едвин Васви, негов ментор, който работи като неврохирург в „Aджибадем Сити Клиник“, Варна. Другият му ментор е д-р Петър-Преслав Петров от Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на Медицински университет – Пловдив.

Пламен Пенчев е автор на 6 научни публикации по неврохирургия, от които 3 в реферирани списания. Рецензент е на неврохирургични статии към Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, към който има 8 рецензии, член е на борда на редакторите на списание Biomedical Sciences и член на международната асоциация по неврохирургия Walter E. Dandy.

Досега Пламен Пенчев участва активно като презентатор в 10 научни форуми и печели награди. Той е председател и съосновател на Български студентски клуб по невронаука „Неврологика“.