Успешно представяне на Центъра за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ на регионалната среща „От наука към иновации“ в Габрово