Успешно приключи проектът Well@school

През изминалата седмица имахме честта да бъдем домакин на поредица от събития по проект №2020-FI01-KA203-066521: Мултипрофесионално развитие и практики във висшите учебни заведения, насърчаващи менталното здраве и благосъстояние в училищата Well@school.

В продължение на два дни на 13 и 14 юни 2023 г. се проведе заключителна международна среща, на която присъстваха представители от всички университети участници в проекта: Университет по приложни науки, Турку, Финландия – водещ по проекта, и партньорите от Вилньоски университет, Литва, Университетът на западна Атика, Атина, Гърция, Университет Ново Место, Словения и Медицински университет – Пловдив, България.

На 15.06 се проведе промотиращо събитие, което имаше за цел да популяризира извършеното по проекта сред учители от средните училища.

Стартиралият на 1.09.2020 г. проект има за цел да отговори на нуждите от промоция на психичното здраве в училищните общности, използвайки интерактивни методи на обучение.
Като резултат след 36 месеца изследователите по проекта разработиха платформа https://deb.tuas.fi/moodle, която включва: програма, он-лайн курс и наръчник за промоция на ментално здраве в училищата.