Успешно проведена Международна онлайн конференция на тема “Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации” на 23 и 24 април 2021 г.