НА ВНИМАНИЕТО НА УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВНИТЕ СИ ИЗПИТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, РЕДОВНА СЕСИЯ НА 2019/2020

обява2
обява1