Уведомление до кандидатите за участие в едномесечно обучение и стаж за студенти в сферата на НИД в университет извън ЕС по Дейност №3 на проект ДОКТОРАНТ-2

Уведомление до кандидатите за участие в едномесечно обучение и стаж за студенти в сферата на НИД в университет извън ЕС по Дейност №3 на проект ДОКТОРАНТ-2, „Мобилност с цел провеждане на научни изследвания. Развитие на партньорски мрежи за провеждане на научни изследвания“ с резултатите от процедурата по подбор за мобилност в Университета в Тенеси, САЩ.

Уведомление до кандидатите