В Деня на отворените врати на ФФ Катедрата по медицинска физика и биофизика първа посрещна любознателни ученици

Ученици от 10-Б клас на ЕГ „Иван Вазов“ бяха най-нетърпеливи и още преди обявения начален час влезнаха в Катедрата по медицинска физика и биофизика. Ас. Виктор Йотов и гл. ас. Райна Ардашева очакваха и посрещнаха ранните посетители и по особено занимателен начин включиха учениците в експерименталната работа: провеждащ се в лабораторията опит с разработената в Катедрата машина за симулиране на условия на безтегловност.

Беше измерена масата на обекти в различни разтвори и сравнена с масата на същите обекти, поставени преди 18 часа в машинната установка за нулева гравитация – Random Motion Machine. Учениците измериха масата с електронна везна, нанесоха стойностите, определиха статистическата значимост. Междувременно научиха интересни факти от преподавателите в Катедрата: за най-съвременните експерименти в астрофизиката, медицинската физика, невробиологията и други мултидисциплинарни проекти, провеждани в NASA, CERN, БАН. Разбраха, че рекордът за най-дълъг полет в космоса е на руския космонавт Валери Поляков, чийто непрекъснат престой в безтегловност е продължил 437 дни.

Гл. ас. Ардашева и ас. Йотов показаха и друга лаборатория, където демонстрираха принципите на спектрофотометричното изследване в медицината в опит с лазер.

Гимназистите, които са отличници по физика, с преподавател г-жа Дафинка Русева, показаха задълбочени познания за осмоза, гравитация, индукция, спектър и свойства на светлината, електромагнетизъм и др.

Не по-малко интересно бе следващото звено за посещение – Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“, където учениците бяха впечатлени от „Необятния свят на микроорганизмите“ и тематичната презентация на ас. Радослав Ташев, като наблюдаваха под микроскоп препарати, натривки и микроорганизми в хранителни среди. В лабораторията бе демонстриран методът на индиректната имунофлуоресценция.

Символичното пътешествие в дебрите на фармацевтичните науки в деня на отворени врати на Факултета по фармация продължи с посещение в Експерименталната лаборатория за опити с животни към Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия. Доц. Елисавета Апостолова и лаборант-химик Павел Тодоров демонстрираха някои основни стъпки и понятия от научните експерименти с лабораторните животни – перорално вкарване (сондиране) на лекарствен препарат, изследване на паметовата функция, измерване на болката. Преподавателите подчертаха хуманното и етично отношение към селектираните животни в името на науката (медицината и фармакологията) и, в крайна сметка, в търсене на най-доброто лечение на заболяванията при хората.

Учениците за първи път посетиха университета и вече решиха, че ще кандидатстват в Медицински университет – Пловдив. След днешния ден те определено ще посочат и специалността Фармация в кандидат-студентските си желания.

Денят на отворените врати на Фармацевтичния факултет е поредното събитие с нестандартни теми и впечатляващи демонстрации, посветено на 20 години от началото на обучението по фармация.