press conference

В МУ – Пловдив ще бъде представен иновативен фармакогенетичен тест в сферата на персонализираната медицина в психиатрията