В периода 10-12. 10. 2023г. в МУ-Пловдив се състоя обучение на партньорите по проект „Безопасна грижа за деца склонни към насилие в лечебни заведения и по домовете (Safe4Child)“, Договор 2021-1-FI01-KA220-HED-000032106.

В обучението се включиха Университет за приложни науки, Турку, Финландия, който е ръководител на проекта; Хамбургски университет за приложни науки, Хамбург, Германия; Университетски колеж на Корк, Национален университет на Ирландия, Корк, Ирландия и Медицински университет – Пловдив. МУ-Пловдив, беше представен от екипа за изпълнение на проекта: доц. Гергана Петрова, дм, катедра по Сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив – Ръководител на проект за МУ-Пловдив; ас. д-р Костадин Костадинов – водещ изследовател, катедра по Социална медицина и обществено здраве, ФОЗ, МУ-Пловдив и преп. Светла Иванова – изследовател, катедра по Сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив.
Целта на обучението беше планиране и прилагане на съвременни дидактически технологии за разработване на платформа за симулационно обучение посредством очила за виртуална реалност. Тази модерна образователна технология ще бъде приложена в процеса на обучение и ще улесни формирането на умения при работа с деца на студенти медицински сестри и работещи професионалисти на първа линия.