V международна конференция на младите учени – 13−16 юни 2013 г. – Пловдив

Международна конференция на младите учени – Пловдив’2013

Уважаеми колеги,

Клубът на младите учени към Съюза на учените в гр. Пловдив най-любезно Ви кани да вземете участие в работата на V международна конференция на младите учени, която ще се проведе на 13−16 юни 2013 г. в гр. Пловдив. Форумът се организира с подкрепата на съюзното ръководство, както и на изтъкнати български и чуждестранни специалисти в различни научни области.V международна конференция на младите учени, която ще се проведе на 13−16 юни 2013 г. в гр. Пловдив.

Ще бъдат обособени три основни научни направления, в рамките на които ще функционират различни секции.

Повече информация за научните направления прочетете ТУК

Срокът за подаване на заявките е 15 април 2013 г.

Повече информация може да намерите тук: http://icys2013.uni-plovdiv.net/ Адреси за кореспонденция:

Адрес:

Дом на Съюза на учените ул. Митрополит Паисий 6 4000 Пловдив Тел: 032 628654

Електроннен адрес:

[email protected] [email protected]

Проф. д-р М. Мурджева, дм.мзмЗам. Ректор по МСПД