Варненски вестибуларни дни с международно участие, 8−9 април 2016 г.

Варненски вестибуларни дни с международно участие, 8−9 април 2016 г.

Основната тема на Варненските вестибуларни дни е: „Има ли адекватно лечение на tinitus?“Като поканени лектори ще участват изтъкнати експерти от:

Швейцария – Prof. Tobias Kleinjung, MD, Head, Ear Nose and Throat Clinic at the University Hospital of Zürich, Switzerland;

Германия – Prof. Stefan Volkenstein, MD, University of Ruhr, Bochum, Germany;

Египет – Prof. Badr Mostafa, MD, Ain Shams University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Cairo, Egypt;

Турция – Prof. Levent N. Ozluoglu, MD, Head, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Baskent University School of Medicine, Ankara, Turkey;

България.

Научната програма включва както поканените лекции, така и орални презентации, постерни съобщения и фирмени презентации. Ще се проведе дискусия на кръглата маса по тази актуална интердисциплинарна проблематика. В работата на Варненските вестибуларни дни ще участват отолози, невроотолози, фармаколози, физиолози, дентални медици, специалисти по здравни грижи, рехабилитатори, психолози, мениджъри както и общопрактикуващи лекари от страната.

Краен срок за регистрация и за изпращане на кратко резюме на научното съобщение – 14 март 2016 г.Таксата за участие в размер на 50 лв. се заплаща в деня на откриването на Варненските вестибуларни дни.

Подробности в приложения файл