Вътреуниверситетска проектна сесия 2020 – Kласирани проекти

Вх. № Тема Ръководител
1 Р-8048 Клинично изследване на биопоносимостта на неблагородна сплав за металокерамика, предназначена за селективно стопяване и 3D принтиране проф. д-р Ангелина Влахова-Петрова, дм
доц.д-р Илияна Стоева, дм
2 Р-8418 Характеристика на Хепатит Е вирусната инфекция при хоспитализирани с остър хепатит и имунокомпрометирани групи пациенти проф. д-р Радка Комитова, дм
проф. д-р Ани Кеворкян, дм
3 Р-8445 Бърза микробиологична диагностика на генитални инфекции при жени и мъже-сравнителен анализ д-р Ели Христозова, дм
4 Р-8428 Вторичен феномен на RAYNAUD при ревматични заболявания с капиляроскопски признаци за микроангиопатия -асоциация с нивата на патогенетични автоантитела д-р Севдалина Ламбова, дм
5 Р-8469 Изследване на РНК N6-аденозин-метилирането в клетъчни култури от глиобластоми доц.Мариан Драганов, дб
6 Р-8439 Съвременни аспекти при вертикалната и хоризонтална агументация на алвеоларния гребен доц.Иван Ченчев, дм
7 Р-8460 Приложение на имуностимулиращи методи за повишаване качеството на живот при деца от 4 до 7 годишна възраст Гл.ас. Десислава Бакова, дм
8 Р-8408 Микробиом и патофизиология на депресия с коморбидност разтройство вследствие употреба на алкохол доц.д-р Стефан Попов, дм
9 Р-8377 Течна биопсия-иновативен метод за неинванзивно мониториране на терапевтичния отговор и развитие на резистентност при недребноклетъен карцином на белия дроб (NSCLS) проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
10 Р-8393 Сравнителна оценка на полируемостта на системите за прескерамика с литиево дисиликатна и литиево силикатна кристална фаза доц.д-р Илиян Христов, дм
11 Р-8456 Диагностични и прогностични генетични маркери при остри миелоидни левкемии доц. д-р Веселина Горанова-Маринова, дм
12 Р-8441 Патологични цикатрикси и келоиди-подход,диагностика и лечение гл.ас.Ваня Анастасова-Радинска, дм
13 Р-8449 Таргетно геномно профилиране за диагностика и поведение при колоректален карцином проф. д-р Вили Стоянова, дм
14 Р-8397 Преконцепционна грижа за повече здрави семейства проф. д-р Румен Стефанов, дм
15 Р-8434 Биополимерни нано системи за насочена доставка на лекарства за противотуморна терапия доц. Бисера Пиличева, дф
16 Р-8467 Фетална морфология. Развитие на феталния мозък. Физология и патология на нервната система-продължение на проект от 2016 година доц. д-р Таня Китова, дм
17 Р-8398 Мозъчно съдова болест-нови методи на диагностика и превенция проф. д-р Захари Захариев, дмн
18 Р-8436 Анализ на генната експресия при деца със специфично езиково нарушение проф. д-р Иван Иванов, дм
19 Р-8457 Проучване на биологични и метаболитни абнормности при деца с идиопатично разтройство от аутистичния спектър(PAC) и корелацията им с ефекта от различни стъпаловидно прилагани биомедицински терапии доц. д-р Илияна Пачева-Хаджиева, дм