Вътреуниверситетски конкурс „СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2012“

Разкрита е процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс „СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2012“ за финансиране на анотационни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.Повече информация

  Регламент     Заявление – Приложение 1