ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКИ КОНКУРС за ПРОЕКТИ’2012

Резултати от КОНКУРС на МУ Пловдив за финансиране на проекти за научни изследвания – сесия 2012 година