Вътреуниверситетски конкурс „СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2013“

Разкрита е процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс „СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2013“ за финансиране на анотационни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи. Срокът за подаване на документи е 19 април 2013 г.

За повече информация