Вътреуниверситетски конкурс 2013/2014

На вниманието на Академичен състав, докторанти, студенти, изследователиУважаеми колеги,Информираме Ви,че съгласно Решение на РС от 29.10.2013 е разкрита процедура за провеждане на  за финансиране на научни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.

Повече информация