ВАЖНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНО МЕДИЦИНА

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №Р204/04.02.2019, ОБЯВЕНА В ПЕРИОДА 01.09. – 13.09. ПО СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В СЪОТВЕТНАТА КАТЕДРА.

КОНТАКТИ НА КАТЕДРИ:
Катедра Ортодонтия

Д-р Маноела Калайджиева – отг. УД
Manoela.Kalaydzhieva@mu-plovdiv.bg

Катедра Детска дентална медицина
Силвана Николова Юнакова
Silvana.Yunakova@mu-plovdiv.bg

Катедра Протетична дентална медицина
Д-р Стефан Златев – отговорник онлайн обучение
stefan.zlatev@mu-plovdiv.bg

Катедра Орална хирургия
Д-р Ташо Гавраилов
tasho.gavrailov@mu-plovdiv.bg

Катедра Пародонтология и ЗОЛ
Детелина Михайлова
parodont@abv.bg

Катедра ОЗЕ
Д-р Екатерина Къртева – за стажанти на английски език
Ekaterina.karteva@mu-plovdiv.bg
Д-р Емилия Симеонова – за стажанти на български език
Emiliya.simeonova@mu-plovdiv.bg