Важно съобщение за специализантите, на които предстои да се явят на държавен изпит-майска сесия 2020 година.