Заповед РД-01-189 от 09.04.2020 за отлагане на майска сесия 2020

Важно съобщение за специализантите, на които предстои да се явят на държавен изпит-майска сесия 2020 година.

Заповед за отлагане на изпитна сесия – май 2020