ВАЖНО ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

    Дипломантите на ФДМ могат да получат тоги срещу документ за самоличност от гардеробиера във ФДМ до 22.10.2020 година. Със заповед на Ректора (№ РС 152/27.01.2020 г.) е определен депозит от 100 лв. за ползване на тога, шапка и шал с лого. Депозитът се внася в касата на ФДМ.
    В срок до 15 дни от взимането, тогите трябва да се върнат в гардероба на ФДМ, за да бъде възстановен депозитът.

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

    In accordance to the decision made by the Rector on 27.01.2020 P 152, all students who are graduating and require the graduating gown must pay a deposit of 100 leva.
    You have 15 days to return it, upon which the 100 leva will be returned to you.